Розділ: Відродження

Українська сценографія 50-80-х років переживала зміну образної лексики. Намальовані декорації соцреалізму змінювала дієва сценографія – важливим ставало створення образу та асоціативного ряду. Відповідно нового значення набував і театральний костюм. Елементи сценографії, її фактура, предметність, та костюми з їх текстурою вибудовували свою драматургію.